Testy alergiczne

 Alergia to nadmiernie nasilona reakcja ludzkiego układu odpornościowego na niektóre, normalnie nieszkodliwe czynniki środowiskowe. Reakcja alergiczna może prowadzić do znacznego pogorszenia zdrowia, a nawet do zagrożenia życia. Najczęściej dotyczy skóry i śluzówek.

Choroby alergiczne należą do jednych z najczęściej występujących schorzeń współczesnej cywilizacji. Dotykają już ok. 10-30% populacji.

 Jeżeli więc towarzyszy Ci przewlekły katar, zatkany nos, napady kichania, łzawienie i  zapalenie spojówek, nawracające zapalenia oskrzeli, objawy duszności, kaszel bez cech ostrej infekcji, swędzące zmiany skórne, nawrotowe infekcje dróg oddechowych – nie bagatelizuj tych objawów! Mogą to być pierwsze symptomy alergii!

 Dolegliwości związane z alergią obniżają jakość życia, mogą być poważnym zagrożeniem dla zdrowia, a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do śmierci. Dlatego najważniejsze jest rozpoznanie alergenu i unikanie go.

NASZA OFERTA:

 Wprowadziliśmy dla naszych Pacjentów możliwość kompleksowej diagnostyki alergologicznej w oparciu o nowoczesne testy wykonywane z krwi. Polegają one na oznaczeniu przeciwciał IgE dla głównych alergenów pyłkowych, roztoczowych, pleśniowych i zwierzęcych. 

Jakie są najważniejsze zalety badania w kierunku alergii z próbki krwi?

 Testy alergiczne z krwi można bezpiecznie wykonywać niezależnie od pory roku, niezależnie od wieku, również u niemowląt oraz bez konieczności odstawienia leków p/alergicznych.

Jaka jest różnica pomiędzy testami skórnymi na alergię a testami alergicznymi z surowicy krwi?

 Obok diagnostyki in vivo (testy skórne) coraz większe znaczenie zyskują badania in vitro, czyli diagnostyka alergii wykonywana w warunkach laboratoryjnych. Spektrum alergenów, wywołujących alergię, stale się powiększa. W przypadku nasilonej reakcji alergicznej podczas wykonywania testów skórnych mogą wystąpić niebezpieczne objawy uboczne. Osoby z silnym uczuleniem na bardzo „agresywne” alergeny, takie jak jady owadów, powinny być diagnozowane z użyciem testów in vitro a nie in vivo. To właśnie bezpieczeństwo i wiarygodność stanowią najważniejszą cechę badań alergicznych z krwi.

Jakie są najczęstsze wskazania do przeprowadzenia testu alergicznego z surowicy krwi?

  • Potwierdzone bezpieczeństwo i wiarygodność testów alergicznych z krwi dla niemowląt i małych dzieci,
  • Odczuwany dyskomfort przed testami skórnymi (wiele nakłuć skóry),
  • Zażycie leków przeciwhistaminowych, które znacząco wpływają na wynik testu skórnego,
  • Występowanie chorób skóry, które uniemożliwiają przeprowadzenie testu skórnego,
  • Występowanie silnych objawów alergicznych lub potencjalnie silnego alergenu, jak np. jad pszczoły lub osy.
  • W sytuacji, gdy planowana jest immunoterapia i wymagane jest określenie mechanizmu alergii w organizmie.

 W naszym laboratorium oznaczanie w kierunku alergii odbywa się z wykorzystaniem badań panelowych umożliwiających wykrycie swoistych IgE skierowanych przeciwko wielu alergenom podczas jednego badania (np. mieszanka traw późnych, mieszanka pleśni, mieszanka żywności) z zastosowaniem systemu PolyCheck, w którego odczycie wykorzystuje się komputerową analizę i przetwarzanie wyników.

W naszej ofercie znajdują się:

3 panele po 20 alergenów każdy - skomponowane według zestawów najczęściej zlecanych dla lekarzy (pokarmowy, oddechowy, pediatryczny/atopowy)

2 panele po 30 alergenów (wziewny, pokarmowy) umożliwiający sprawdzenie 30 alergenów wziewnych lub pokarmowych w jednym badaniu

1 panel po 5 alergenów – jady m.in. pszczoły, osy, szerszenia

Test w kierunku celiaklii

Do badania:

-wystarczy pobrać 2-3 ml krwi

-nie trzeba odstawiać leków p/alergicznych

-nie ma ryzyka wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego

-testy można wykonywać u dzieci, osób starszych oraz pacjentom ze zmianami skórnymi